>> Videokonferenca
Zakaj uporabljati videokonferenco? Vsi odgovori vodijo v Rim: prihrani cas in denar, zmanjšuje število poslovnih potovanj, pospešuje komunikacijo med sodelujocimi in sprejemanje njihovih odlocitev, povecuje ucinkovitost … Profesionalne videokonferencne rešitve so danes tako kvalitetne, da udeleženci virtualnih sestankov celo izgubijo obcutek fizicne razdvojenosti sodelujocih skupin na vec lokacijah. <<
Partners
 
 
 
 
 
 
 
DEK electronics d.o.o.
Zaloška cesta 145, 1120 Ljubljana, Slovenija
 
Visit us
 
Our services
We are specialized in mobile machine
automation and also have long tradition in
industry processes automation which includes
some highly demanding projects. We engage in developmental projects, offer custom made
electronic devices, on-site services and repairs.
Customer support
We support independence of our clients!
Our goal is offering high level of support in consulting, system design, programing, commissionig and training services to our customer’s needs.